باران اندیشه ها

چترها را ببندیم اینجا همه لذت اش در خیس شدن خلاصه شده است

باران اندیشه ها

چترها را ببندیم اینجا همه لذت اش در خیس شدن خلاصه شده است

۳ مطلب با موضوع «محمد نوروزی» ثبت شده است

محمد نوروزی

باسمه تعالی

عزیزی کتابی دارد با این عنوان که «دعوا بر سر اولویت است!»، در بحث پیش رو نیز دعوا بر سر اولویت است. در یک نگاه، مشکلات کشور زیادند و امکانات برای پوشش دادن همه آنها کم. بضاعت اندکمان ایجاب می کند بر اساس اولویت ها عمل کنیم ولی دعوا بر سر اولویت است! یک نگاه اجمالی به وضعیت جامعه ولو با رویکردی غیر دانشگاهی، ما را با حجمی وسیع از مشکلات (نویسنده تفاوت مشکل و مساله را می داند و صرفا در صدد تبیین نگاه است!) مواجه می­کند و چه بسا از نظر اهمیت، همگی جایگاهی یکسان داشته باشند ولی با توجه به محدودیت ها، امکان صرف وقت یکسان برای همه آنها وجود ندارد لذا ناگزیز از اولویت بندی هستیم.

  • باران اندیشه ها

محمد نوروزی

مقدمه:

استفاده از ایده ها و ارزیابی ­­آنها به منظور ارتقای محصولات و خدمات پیشین ضروری است. نوآوری در گذشته، متکی بر منابع فکری درون سازمانی بود و تلاش های فراوانی در جهت جلوگیری از اطلاع و استفاده از  آنها توسط نیروهای بیرونی شکل می گرفت.

  • باران اندیشه ها

محمد نوروزی

باسمه تعالی

ضرورت برخورداری از آمار و بانک های اطلاعاتی دقیق به منظور برنامه ریزی برای نیل به اهداف مورد نظر در هر حوزه ای بر کسی پوشیده نیست و این امر در حوزه انرژی به عنوان یکی از ارکان کشورها بسیار حساس تر است. بررسی ها نشان می دهد، متاسفانه جمهوری اسلامی ایران در امر تهیه و تدوین اطلاعات در حوزه انرژی دچار ضعف های جدی است و  همین امر سبب شده است که سیاستگذاران، نه تنها در مرحله برنامه­ریزی برای اینده دچار ابهام و مشکل شوند بلکه توانمندی کافی برای توصیف وضعیت موجود را نیز از دست بدهند.

  • باران اندیشه ها