باران اندیشه ها

چترها را ببندیم اینجا همه لذت اش در خیس شدن خلاصه شده است

باران اندیشه ها

چترها را ببندیم اینجا همه لذت اش در خیس شدن خلاصه شده است

۱ مطلب با موضوع «علی جعفری هرستانی» ثبت شده است

علی جعفری هرستانی

در این متن کوتاه، دو رویکرد معرفت شناسانه و هستی شناسانه به اعتبارات، در نظریه اعتبارات علامه صرفاً برای آشنایی اوّلیه و نه تبیین نظری ارائه گردیده است. در آینده رویکرد های روش شناسانه و ... نیز در جای خود تبیین خواهد گردید.

نگاه معرفت شناسانه به نظریه اعتبارات

  • باران اندیشه ها