باران اندیشه ها

چترها را ببندیم اینجا همه لذت اش در خیس شدن خلاصه شده است

باران اندیشه ها

چترها را ببندیم اینجا همه لذت اش در خیس شدن خلاصه شده است

۱ مطلب با موضوع «سید مجتبی امامی» ثبت شده است

سید مجتبی امامی

شاید یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها بر سر راه اداره بهتر امروز کشور، فهم نادرست از خط‌مشی یا سیاست عمومی است. ما به طور کلّی با دو نگاه کلّی می‌توانیم به خط‌مشی نگاه کنیم:

  • باران اندیشه ها